Tarayıcınızda JavaScript özelliği kapalıdır!

TÜMÜ 1965 SEÇİMLERİ 1965 YILI KOŞULLARI 1971 KAPATMA DAVASI 1977 SEÇİMLERİ AYDINLAR BAHÇELİEVLER KATLİAMI BEHİCE BORAN BÜYÜK EKİM DEVRİMİ ÇALIŞMA EKİPLERİ DEMOKRASİYİ SAVUNMAK, 12 MART DEMOKRATİK KİTLE ÖRGÜTLERİ DEMOKRATİKLEŞME DEMOKRATİKLEŞME/ DEMOKRATİKLEŞME İÇİN PLAN ’78-82 EMPERYALİZM, BAĞIMSIZLIK ENTERNASYONALİZM GENÇ ÖNCÜ HER HAL VE ŞARTTA MÜCADELE İŞBİRLİĞİ, GÜÇ BİRLİĞİ, EYLEM BİRLİĞİ, TEK CEPHE KAYIPLARIMIZ/SALDIRILAR KIBRIS SORUNU KONGRELER KURULUŞ/1961 KURULUŞ/1975 KÜRT SORUNU LAİKLİK, DİN, DİYANET MECLİS KONUŞMALARI PARTİ HAKKINDA PROGRAM/TÜZÜK SADUN AREN 100 YAŞINDA SENDİKALAR SOSYALİZM TARİHSEL BİRİKİM, CUMHURİYET TARİHTE VİDEO YEREL YÖNETİMLER YÖNETİM
(belirtilmedikçe belge ve görüntüler TÜSTAV Arşivi'ndendir.)

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ’NE (1961-1988) AYDINLARIN KATILIMI VE SALDIRILAR

Türkiye İşçi Partisi (1961-1988) ilerici, sosyalist aydınların katılımı ile etkinliğini arttırırken, iktidar ve gerici basın “komünistler Partiyi ele geçirdi” diyerek saldırılarını sürdürüyordu. Ancak kurucuların sağlam duruşu ile aydın-sendikacı ittifakı 1969’a kadar sürdürüldü.

Bugün, Türkiye İşçi Partisi’ne (1961-1988) kayıt yaptırmayı anlatan Can Yücel’in “Kayıtlı” adlı şiiri ile Toprak Dergisi’nin dağıttığı, devletin kayıtlarından alındığı belli olan “Vatandaş Uyan TİP’i kimler idare ediyor, kimler destekliyor?...” başlıklı Türkiye İşçi Partisi’ne (1961-1988) üye olan aydınların "sicilleri" ile birlikte listesini paylaşıyoruz.

KAYITLI

Benim öfkem gecelerin beyidir
Kalkar bi tek çocuk ağlasa
İşte bak bu anasız yasa
Kanunî’nin değil bizimdir
Göçmen kuşlar gibi bir gülümseme

Dudağının kıyısından gelip geçerdi
Babam dünya güzel yer derdi
Sürsün ama sürecek bu garipseme
Bayram davullarıyla doğarken gün

Bu Sırp-sındığına alışılır mı
Ömrün köhne bir güvercin damı
Hoyrat bir sese bakar ölümün
Akıl ki en incesi duyuların

Açar evrenin camını
Aptal sonra atar tatlı canını
Atar dibine kuyuların
Çirkinin güzele eski garezi

Kendi güzelliğini bilmediği için
Vaktiyle Çinde bir prensesin
Kendini sevmemekmiş bütün marazı
Oysa herşey birbiriyle kayıtlı

Akdeniz zeytinler ve Datçaya
Sevilmeyen yarımada paramparça
Ağaç kuşa kuş ağaca kayıtlı
Oyun durmuş godoşu bekler

Aydın kentinin kolalı yakasında
Yavuklu çağ dağların arkasında
Halk bir Anka Kuşu bekler
Düşünmek, dağların kargaşasını

Döşemektir bir petek bala
Olmuyor ki böyle şaklatmakla
Eski koşukların maşasını
Aklımın ucuna bir yıldız kondu

Koşun koşun dedim çocuklarıma
İşte bu çoban dedim aya yanaşma
Bu sözüm ay’cılara dokundu
Sokrat’a kurban kesilen horoz

Lokmanlara dağdan odun taşırdı
Horoz değil bir acayip katırdı
Katır değil Sokrat gibi bir domuz
Zikredelim önce halkın adını

Çocuğun işçinin hakkını
Alsın diye köylü toprağını
İşçi Partisine yaptırdım kaydımı

Can Yücel[9]

TİP Türküsü, Can Yücel

İlerici, sosyalist aydınların katılımı, Türkiye İşçi Partisi’nin (1961-1988) ideolojik zeminini yenilemiş, politika ve örgütlenmede gücünü arttırmış, sanat ve edebiyatın etkin kullanımının yolunu açmıştı.

Bugün, Can Yücel’in Sosyal Adalet dergisinin Eylül 1965 tarihli 18. Sayısında yayınlanan “T.İ.P Türküsü” adlı şiirini paylaşıyoruz.

[10]

TİP (1961-1988) RESİM SERGİLERİ (1),
SANATÇILARDAN BÜYÜK DESTEK


1-15 Ekim 1962 tarihleri arasında İstanbul’da yerli ve yabancı tanınmış ressamların Parti’ye bağışladıkları eserlerinin sergilendiği “Dayanışma ve Yardım Resim Sergisi” açıldı.
Picasso lito baskıları, Abidin Dino, Arif Dino, Ferit Edgü, Fikret Muallâ, Nuri İyem, Bedri Rahmi Eyüpoğlu, Kuzgun Acar, Avni Arbaş, Rasin Arsebük... seksen sanatçının yüzden fazla yapıtı. (Detaylar için Rıfat Ilgaz’ın YÖN’deki yazısına bakınız.)

Sergideki satışlardan (haftalık derginin bir lira olduğu günlerde) 20.034 lira elde edildi.

Serginin geliri ile bir yıllık kirası peşin ödenerek yeni Genel Merkez binası tutuldu, borçlar kapatıldı ve yurt gezileri organize edildi.

[13]

TİP (1961-1988) RESİM SERGİLERİ (2),
SANATÇILARDAN BÜYÜK DESTEK


Birincisi ile aynı zengin katılımla ikinci “Dayanışma ve Yardım Resim Sergisi” Mart 1965’de yapıldı. Parti'nin iki yıldır süregelen borçlarını kapatacak kadar resim satıldı. 4 bin lira gelir sağladı. Mali güçlükler içinde olan Parti’nin nefes almasını, yaklaşan 1965 Seçimleri için çalışmasına destek oldu.

Fethi Naci: “Sanatçılar, bu sergi ile, TİP’e olan sempatilerini gösteriyorlar. Bu bakımdan serginin anlamı, sergilenen resimlerin güzelliğinden de ağır basıyor. Niçin öbür partiler değil de TİP? Çünkü sanatçılar, her zaman toplum içinde kurulu düzenle çatışanı, gelişeni, haksızlığa, kötülüğe, çirkinliğe karşı olanı tutmuşlardır. ... TİP, toplumumuzda yeniyi, gelişeni temsil ediyor; daima yeniden, gelişenden yana olan sanatçı da elbette TİP’i tutacaktır.”

İki serginin hazırlanmasında öncü rol oynayan Rasih Nuri İleri’yi saygıyla anıyoruz.

[14]